Sık Sorulan Sorular

TÜBİMER
TÜBİMER nedir?
TÜBİTAK İletişim Merkezi (TÜBİMER);
  • TÜBİTAK tarafından yürütülen süreçlerdeki iletişim kanallarının tek bir merkezden yönetilebilmesini sağlayarak süreçlerin etkinliğinin artırılması,
  • Kurumun paydaşları ile hızlı ve etkin iletişim altyapısına kavuşması,
  • Kurumsal cevap verebilirliğin sağlanması ve
  • Kurum içi iyileştirme fırsatlarının belirlenmesi amaçlarıyla
6 Mayıs 2017 tarihli ve 265 sayılı Bilim Kurulu kararı ile kurulmuştur.
TÜBİMER’e nereden ulaşabilirim?
TÜBİMER iş ve işlemlerine “TÜBİMER Online Platformu” (tubimer.tubitak.gov.tr ) üzerinden ulaşabilirsiniz.
TÜBİMER’e yapılacak başvuruların kapsamı nedir?
TÜBİMER’e yapılacak başvuruların kapsamını; TÜBİTAK ile ilgili her türlü ‘Görüş/Öneri’, ‘Şikâyet’, ‘İtiraz’ ve ‘Bilgi Edinme’ bildirimleri oluşturmaktadır.
TÜBİMER Online Platformu nedir?
TÜBİTAK’a yapılacak ‘Görüş/Öneri’, ‘Şikâyet’, ‘İtiraz’ ve ‘Bilgi Edinme’ başvuru süreçlerinin birleştirilerek tek bir sistem üzerinden elektronik ortamda kayıtlı bir şekilde yönetilebilmesi amacıyla “TÜBİMER Online Platformu” (tubimer.tubitak.gov.tr) oluşturulmuştur.
TÜBİMER kapsamında uygulanan usul ve esaslara nereden ulaşabilirim?
“TÜBİMER Online Platformu” (tubimer.tubitak.gov.tr ) üzerinden “Mevzuatlar” bölümünden ulaşabilirsiniz.
Başvuru Süreci
TÜBİMER’e kimler başvuru yapabilir?
TÜBİMER’e girişimciler, firmalar, akademisyenler, öğrenciler ve TÜBİTAK çalışanları başta olmak üzere herkes başvuru yapabilir.
TÜBİMER’ e nasıl başvuru yapabilir?
TÜBİMER’e“TÜBİMER Online Platformu” ( tubimer.tubitak.gov.tr) üzerinden başvuru yapılabilir.
TÜBİMER`e ne zaman başvuru yapılabilir?
TÜBİMER’e ilgili mevzuatta aykırı bir hüküm bulunmaması koşulu ile her zaman başvuru yapılabilir.Ancak, “TÜBİTAK Tarafından Yürütülen Programların Başvuru Değerlendirme Süreçlerine Yapılacak İtirazlara İlişkin Yönetmelik” kapsamındaki itirazlarda; İtiraza ilişkin başvuru süresi, itiraza konu işlemin ilgiliye tebliğinden (yazılı veya elektronik olarak gerçekleştirilen bildirimden) itibaren 15 gündür.
TÜBİMER`e başvuru yaparken nelere dikkat edilmelidir?
“TÜBİMER Online Platformu” (tubimer.tubitak.gov.tr) üzerinden başvuru yaparken kimlik doğrulaması gerektiğinden, T.C. Kimlik Numarası, ad-soyad ve cep telefonunun doğru yazılması gerekmektedir. Cep telefonuna gelen doğrulama kodu ile başvuru ekranına giriş yapılabilir.
Kimlik doğrulama nedir?
Kimlik doğrulama; verilen hizmetlerden yararlanabilmek için kişilerin, öne sürdükleri kişi olduklarının doğrulanmasıdır. “TÜBİMER Online Platformu”nda (tubimer.tubitak.gov.tr)’ de kimlik doğrulama için T.C. Kimlik numarası-ad/soyad doğrulaması ve cep telefonuna gelen onay kodu kullanılır. Bu bilgilerin sistem tarafından onaylanması halinde, kişinin kimlik doğrulaması gerçekleştirilmiş olur.
Başvuru Formundaki tüm bilgilerin doldurulması zorunlu mudur?
Başvuru türü, ad-soyad,e-posta ve başvuru metni alanları doldurulması gereken zorunlu alanlardır.
TÜBİMER’e yapılmış olan haksız ihbar ve şikâyetler için yaptırım nedir?
Yapılan başvurularda başkasına iftira ile hukuka aykırı fiil isnat edenler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun İftira başlıklı 267. Maddesinde yer alan hükümler uygulanacaktır.
TÜBİMER`e yapılan bir başvuru için ilgili TÜBİTAK birimine de ayrıca bir başvuru yapılması gerekir mi?
TÜBİTAK’a yapılacak ‘Görüş/Öneri’, ‘Şikâyet’, ‘İtiraz’ ve ‘Bilgi Edinme’ başvuru ve değerlendirme süreçlerinin birleştirilerek tek bir sistem üzerinden elektronik ortamda kayıtlı bir şekilde yönetilebilmesi amacıyla “TÜBİMER Online Platformu” (tubimer.tubitak.gov.tr) oluşturulmuştur. Başvurunuza ilişkin ilgili TÜBİTAK birimine ayrıca başvuru yapmanız gerekmemektedir.
Başvuru Takibi
TÜBİMER’e yapılan başvurunun durumu nasıl takip edilebilir?
Başvuru sahibi, Başvuru numarasını girerek başvurusunun durumunu anlık olarak “TÜBİMER Online Platformu” (tubimer.tubitak.gov.tr) üzerinden takip edebilir. Ayrıca başvurunun her bir aşamasında kullanıcılara tercihleri doğrultusunda sms ve/veya e-posta aracılığıyla bilgilendirme yapılabilmektedir.
TÜBİMER’e yapılan başvuru sonucu itiraza açık mıdır?
“TÜBİTAK Tarafından Yürütülen Programların Başvuru Değerlendirme Süreçlerine Yapılacak İtirazlara İlişkin Yönetmelik”kapsamındaki yanıtlar itirazlara kapalıdır.
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme başvurusu nasıl yapılabilir?
Bilgi edinme başvurusu, başvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, oturma yeri veya iş adresini, başvuru sahibi tüzel kişi ise tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin imzasını ve yetki belgesini içeren dilekçe ile istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum veya kuruluşa yapılır. Bu başvuru, kişinin kimliğinin ve imzasının veya yazının kimden neşet ettiğinin tespitine yarayacak başka bilgilerin yasal olarak belirlenebilir olması kaydıyla elektronik ortamda veya diğer iletişim araçlarıyla da yapılabilir.
Bilgi Edinme kapsamına girmeyen konular nelerdir?
  • İş başvuruları,
  • Kurum içinde benzer çalışma olmayıp ayrı bir inceleme ve özel çalışma gerektiren başvurular ve
  • TÜBİTAK'ın görevleri arasında sayılan konulardan herhangi birisiyle ilgili olmayan başvurular
Bilgi Edinme kapsamına girmemektedir.