TÜBİMER

Hizmet Değerlendirme Anketi

Değerli ,
Bu anket, hizmetlerimizden yararlanan sizlerin ihtiyaçlarını daha iyi anlamak, sizlere verdiğimiz hizmetlerin kalitesini yükseltmek ve kendimizi değerlendirmemiz açısından büyük önem taşımaktadır. Zaman ayırarak doldurmuş olduğunuz için şimdiden teşekkürlerimizi sunarız.


1. Lütfen TÜBİMER hizmetlerini aşağıda belirtilen özelliklere uygun olarak değerlendiriniz.
Fikrim Yok (1) Zayıf (2) Orta (3) İyi (4) Çok İyi (5)
Fikrim Yok (1) Zayıf (2) Orta (3) İyi (4) Çok İyi (5)
Fikrim Yok (1) Zayıf (2) Orta (3) İyi (4) Çok İyi (5)
Fikrim Yok (1) Zayıf (2) Orta (3) İyi (4) Çok İyi (5)
Fikrim Yok (1) Zayıf (2) Orta (3) İyi (4) Çok İyi (5)
Fikrim Yok (1) Zayıf (2) Orta (3) İyi (4) Çok İyi (5)
Fikrim Yok (1) Zayıf (2) Orta (3) İyi (4) Çok İyi (5)
Fikrim Yok (1) Zayıf (2) Orta (3) İyi (4) Çok İyi (5)


2. Lütfen TÜBİMER hizmetlerine ilişkin genel memnuniyet derecenizi belirtiniz.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

*1=En düşük, 9=En yüksek